Zespół Szkolno-Przedszkolny
Publiczne Przedszkole
w Kamieńsku

Opłaty


Opłaty za korzystanie z przedszkola składają się z: 

- stawki żywieniowej, 

- opłaty za świadczenia (poza wyżywieniem)

 

I. Stawka żywieniowa wynosi:

  • wszystkie posiłki - 6 zł/dzień
  • śniadanie, obiad – 4,50 zł/dzień
  • obiad, podwieczorek – 4,50 zł/dzień
  • obiad - 3,00 zł
  • Opłaty zbierane są do 10 –go dnia każdego miesiąca; brak wpłaty w wyznaczonym terminie wiązać się będzie z naliczeniem odsetek ustawowych
  • Opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności w przedszkolu poprzez obniżenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w kolejnym miesiącu.


II. Wysokość opłat za świadczenia (poza wyżywieniem) wynosi:

  • w godzinach od 7:30 - 12:30 bezpłatnie
  • za każdą dodatkową godzinę poza godzinami bezpłatnymi - 1 zł
  • Opłata podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu poprzez obniżenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w kolejnym miesiącu

 

III. Darowizna na Radę Rodziców 35zł. - na półrocze  / 70 zł na cały rok szkolny/