Aktualności

25 czerwca 2018 12:43 | Aktualności

Podsumowanie Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” zrealizowanego w roku szkolnym 2017/2018r w Publicznym Przedszkolu w Kamieńsku

W roku szkolnym 2017/2018 nasze przedszkole przystąpiło do realizacji przedszkolnego programu antytytoniowego „Czyste powietrze wokół nas”, nad którym czuwała Państwowa Inspekcja Sanitarna w Radomsku w programie uczestniczyło 49 dzieci 5, 6-letnich. Projekt był adresowany nie tylko do dzieci, ale i do rodziców. Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Wprowadzenie wychowania antynikotynowego, jako części wychowania zdrowotnego w najmłodszym wieku stanowi pierwsze ogniwo w łańcuchu działań edukacyjnych na rzecz kształtowania świadomych postaw antytytoniowych u dzieci przedszkolnych. Pierwszą z form było zapoznanie rodziców z ogólnymi założeniami programu oraz oczekiwanymi korzyściami wypływającymi z jego realizacji. Zaakceptowali realizację programu i na piśmie wyrazili zgodę na udział ich dzieci w programie. Przedstawiono szkodliwy wpływ palenia tytoniu na zdrowie. Przeprowadzono dyskusję – Zdrowie dzieci, a bierne palenie tytoniu. Rozdano ulotki informacyjne.

Kolejną formą był cykl zajęć dydaktycznych skierowanych do dzieci, składający się z 5 zajęć warsztatowych:

Wycieczka po okolicy. Dzieci udały się na spacer po Kamieńsku. Wcześniej zostały poinformowane, że podczas wycieczki mają obserwować, z czego wydobywa się dym. Spacerując bacznie rozglądały się, żywo reagując na zauważone źródło dymu. Określały, jak wygląda dym, jaki ma kolor, czy jest jasny, czy ciemny, gęsty, czy rzadki.

Co i dlaczego dymi? Kolejne zajęcia miały na celu zwiększenie wiedzy dzieci w zakresie zlokalizowania różnych źródeł dymów oraz  przyczyn wydobywania się dymów. Dzieci w grupach rysowały dymy zaobserwowane na wycieczce, a później na spacerach. Następnie rozmawialiśmy, dlaczego dymią samochody, fabryki, kominy domów. Na zakończenie poszczególne zespoły omawiały swoje prace i porównywały je z tablicą, na której zostały zawieszone obrazki z różnymi źródłami dymów.

Jak się czuję, kiedy dymi papieros? Na tych zajęciach dzieci poszerzyły  wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu papierosowego poprzez zabawę „Kwiatki” do muzyki relaksacyjnej.  Dzieci odpowiadały na pytania: które zapachy były miłe, a które nieprzyjemne, jak zachowywały się kwiaty na łące, gdy ktoś palił papierosy. Poznały maskotkę programu - dinozaura Dinka i wysłuchały piosenki o nim.

Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy? Na czwartych zajęciach dzieci poznały historyjkę o podróży Dinusia pociągiem. Najpierw bawiły się przy piosence „Jedzie pociąg z daleka”. Wcielały się w rolę maszynisty i podróżnych. Potem pokazywały jak zachowywali się ludzie w wagonie gdzie nikt nie palił, a jak w wagonie dla osób palących. Następnie uczyły się piosenki o Dinusiu i kolorowały dinozaura.

Jak unikać dymu papierosowego? Ostatnie  zajęcia   polegały na rozwijaniu umiejętności zachowania się, gdy dzieci znajdą się w zadymionych pomieszczeniach oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy.

Program jest dostosowany do możliwości poznawczych dzieci. Poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów, dzieci doświadczały wpływu otoczenia na samopoczucie, zdrowie i aktywność człowieka. W prosty, dostosowany do percepcji dzieci sposób, poruszył z pozoru bardzo trudną tematykę, jaką jest profilaktyka uzależnień. Dzięki temu programowi dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu nikotynowego, dowiedziały się jak dbać o zdrowie swoje i innych, co to jest czynne i bierne palenie oraz gdzie są najbardziej narażone na dym tytoniowy.

 Koordynator programu: Aleksandra Dworzyńska

Przeczytano: 142 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: