Zespół Szkolno-Przedszkolny
Publiczne Przedszkole
w Kamieńsku

Dane teleadresowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Publiczne Przedszkole w Kamieńsku

łódzkie

radomszczański

Kamieńsk

ul. Mickiewicza 21, Siedziba: ul. Sportowa 8

Kamieńsk

97-360

44 6817 139
przedszkole@kamiensk.pl

mgr Ewa Gronostaj Urbańska

mgr Iwona Kociniak

6.30 - 16.00

772-24-04-093

101738791