Zespół Szkolno-Przedszkolny
Publiczne Przedszkole
w Kamieńsku