Zespół Szkolno-Przedszkolny
Publiczne Przedszkole
w Kamieńsku

KRONIKI PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KAMIEŃSKU

HISTORIA POWSTANIA PRZEDSZKOLA W KAMIEŃSKU

         Kuratorium Warszawskiego Okręgu Szkolnego 22 września 1933 r. wydało zezwolenie  na otwarcie Przedszkola w Kamieńsku.  Nadzór nad przedszkolem sprawował Pan Kazimierz Tazbir Kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Kamieńsku. Przedszkole mieściło się w parterowym budynku szkolnym przylegającym do szkoły (w miejscu dzisiejszego parkingu od strony Przychodni Zdrowia róg ulicy Wieluńskiej i Konopnickiej). Pierwszą wychowawczynią była   Pani Helena Dębska. Praca Przedszkola trwała do wybuchu II Wojny Światowej. Podczas bombardowania Kamieńska 1 września 1939 r. całkowicie spłonął budynek przedszkola . Przez 9 lat rzedszkole nie funkcjonowało. Wznowiło swoją działalność w jednej z sal ocalonej szkoły w połowie 1948 r. Kierowniczką przedszkola została Pani Nel Pyzalska. Ze względu na dużą liczbę dzieci przedszkole otrzymało drugą salę do zajęć.  Do pracy ze Śląska  powróciła Pani  Helena Dębska i pracowała do emerytury do  1959 r.(źródło: z ustnych przekazów starszych mieszkańców Kamieńska).

      W budynku szkoły Przedszkole funkcjonowało do 1980r. Placówką zarządzała do 1978 r. Pani Wiktoria Chmielewska a przez kolejny rok Pani Anna Gawkowska i następnie Pani Grażyna Sykus.Kadra pedagogiczna w tym okresie to: Pani Bednarska Wiesława, Smuga Lucyna, Kopacka Elżbieta, Walczak Grażyna, Toruńska Helena, Błaszczyk Maryla, Witalewska Halina, Danuta Błachowicz. Pracownicy administracyjni i obsługi to Panie: Toma Zuzanna, Romanowska Anna, Majchrowska Maria, Błoch Anna, Dorota Woźniak, Michalak Maria, Siejak Zofia, Krawczyk Kazimiera.

     Wstrząsy Bełchatowskiego wyrobiska w 1980 r. spowodowały uszkodzenie budynku. Przedszkole przeniesiono na teren WPRD, w którym już wcześniej funkcjonował III odział. W 1983 r. dwa oddziały przedszkola przeniesiono do budynku przy ulicy Głowackiego, w którym przedszkole pracowało równolegle z oddziałem WPRD do oddania nowego budynku w 1986 r. W tym okresie dyrektorem była Pani Grażyna Sykus.  Wychowawczynie to Panie: Błachowicz Danuta, Dębska Elżbieta, Gawkowska Anna, Kowalska Anna, Antoszczyk Elżbieta, Bidzińska Ewa, Kopczyńska Bożena, Owsianka Maria.

       Od roku szkolnego 1986 /1987 przedszkole funkcjonuje w obecnym budynku przy ulicy Mickiewicza 21.  W okresie 26-ciu lat placówką kierowały kolejno Panie: Błachowicz Danuta, Dębska Elżbieta, Kopcik Renata, Dębska Elżbieta. W tym okresie wychowawczyniami były: Alama Jadwiga, Alama Barbara, Bąkowicz Zofia, Bąbol Zofia, Gajewska Anna, Grobel Anna, Kowalska Anna, Lis Irena, Motyka Małgorzata, Piekarska Lidia, Smuga Elżbieta, Kopcik Renata, Miedzińska Monika, Dworzyńska Elżbieta, Strzelecka Małgorzata, Wesołowska Wioletta, Halina Witalewska, Beata Klekocińska i obecne wychowawczynie Nina Ciesielska, Aleksandra Dworzyńska, Dorota Sikorska, Milena Wawrzonek, Małgorzata Zgrzebna. Pracownicy obsługi i administracji to Panie: Anna Romanowska, Lidia Kułak, Urszula Gorgoń, Dorota Woźniak, Maria Michalak, Zofia Siejak, Kazimiera Krawczyk, Barbara Sewerynek, Grażyna Soncińska, Mieczysława Karkoszka, Jadwiga Stanisz, Teresa Woźniakowska, Dorota Janosik, Maria Zgrzebna, Bąkowicz Zofia, Jabłecka Maria, Pan Marian Siejak, Lucjan Margol oraz obecni pracownicy Aneta Krasoń, Ewa Odrzywolska, Maria Bąkowicz, Wiktoria Kopcik, Agnieszka Kowalska, Maria Kowalska, Maria Mliczek, Anna Szklarek, Beata Wysińska, Andrzej Krawczyk. 

      80 lat to czas, który skłania nas do refleksji i podsumowań, Przemijają wokół nas ludzie i zdarzenia. O wielu, wydaje się, że już zapomnieliśmy.  Dlatego ze szczególnym wzruszeniem myśleć dziś będziemy o tych pedagogach, pracownikach i absolwentach przedszkola, którzy odeszli. Pomimo, iż już ich nie ma wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad. Ślad swojego istnienia. 

     Nasze przedszkole przechodziło różne zmiany związane, nie tylko z reformą edukacji, ale także z ze zmianami ustrojowymi. 80 lat to okres, w którym niezliczone rzesze dzieci stawiały pierwsze kroki i poznawały świat ucząc się życia. Codziennie dopisujemy nowe karty historii naszego przedszkola. Chcemy je zapisywać jak najlepiej i najpełniej. Stawiamy, na jakość i profesjonalizm, których celem jest wszechstronny rozwój dziecka i przygotowanie do podjęcia nauki w szkole, a wszystko w przyjaznej, bezpiecznej i twórczej atmosferze, gdzie ważne są sprawy najmłodszych, troska o radość i uśmiech dziecka. Dużą rangę i znaczenia ma dla nas współpraca z rodzicami, z organem prowadzącym, oraz środowiskiem lokalnym. Dumą naszego przedszkola są ludzie z nim związani, wspaniali nauczyciele i pracownicy. Dzięki nim tworzymy klimat wzajemnej życzliwości i współpracy.


1_640x413.jpg [640x413]

 

 

2_2_640x458_600x429_560x400.jpg [560x400]

 

 

2_640x391.jpg [300x183]

3_640x412.jpg [640x412]

 

 

4_640x424_560x371.jpg [560x371]