Zespół Szkolno-Przedszkolny
Publiczne Przedszkole
w Kamieńsku

Opieka psychologiczno-pedagogiczna

       Przedszkole udziela i organizuje dzieciom, uczęszczającym do przedszkola pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana dziecku w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne. W naszym przedszkolu są zajęcia specjalistyczne z zakresu logopedii oraz terapii pedagogicznej


ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ
                                                                                                                                                                                      

     Dzieci 5 i 6 letnie spotykają się na indywidualnych zajęciach w gabinecie logopedycznym z Panią mgr Mileną Wawrzonek. Na początku września w przedszkolu prowadzone są przesiewowe badania logopedyczne wśród dzieci, które pozwalają ocenić poziom rozwoju mowy. Każde dziecko objęte terapią logopedyczną uczestniczy w niej systematycznie, a zajęcia są dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka.

Zajęcia z logopedą Panią mgr Mileną Wawrzonek odbywają się w każdy:

ŚRODA 7.20 – 13.30

CZWARTEK 10.40 – 13.30

PIĄTEK 7.20 – 9.20

Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące własnego dziecka zapraszamy na konsultacje. 

ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ DZIECKA W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie:

Jeżeli Twoje dziecko zostanie zakwalifikowane na terapię logopedyczną, pamiętaj, że terapia nie polega tylko na przychodzeniu do logopedy. Dokładnie i systematycznie wypełniajcie w domu zalecenia z zeszytu. Wykażcie cierpliwość, jeśli dziecku coś nie wychodzi, nie zniechęcajcie się, Wasz upór i konsekwencja w wykonywaniu ćwiczeń pomogą, dziecku opanować prawidłową wymowę. Proszę pamiętać, że to Państwo pełnią najważniejszą rolę w terapii mowy swoich dzieci. Po zajęciach w przedszkolu powinni Państwo utrwalać ćwiczenia ze swoimi pociechami, wspierać i chwalić każdy, najdrobniejszy sukces.O zakończeniu terapii logopedycznej możemy mówić wtedy, kiedy poprawna wymowa pojawi się w mowie spontanicznej. Zależy nam, by dzieci kończące edukację w naszym Przedszkolu poszły do szkoły bez utrudnień spowodowanych wadą wymowy, bez wadliwych wzorców słuchowych, co bezpośrednio przekłada się na jakość w nauce czytania i pisania oraz, co najważniejsze, bez kompleksów i zahamowań.


ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM 

Zajęcia mają za zadanie wspierać i stymulować rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka, po wcześniejszym zdiagnozowaniu ewentualnych deficytów poznawczych. Dla każdego dziecka opracowany jest indywidualny program terapii, realizowany głównie w formie zabawy.

 Zajęcia z pedagogiem 

Panią mgr Dorotą Sikorską odbywają się w każdy:

     - poniedziałek - 8:00 - 12:30

   - czwartek - 9:00 - 9:30

- piątek - 10:00 - 11:00 

   Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące własnego dziecka, coś w jego zachowaniu Państwa niepokoi, potrzebują Państwo porady, wskazówki, zapraszamy na konsultacje z pedagogiem.