Zespół Szkolno-Przedszkolny
Publiczne Przedszkole
w Kamieńsku

Jadłospis

 

 

 
 
 
SZANOWNI RODZICE!
 
Zastrzegam sobie prawo do drobnych korekt jadłospisu, spowodowwanych opóźnieniem w dostawie towaru lub koniecznością podania bardziej dojrzałych owoców. Informuję również, że posiadam specyfikację- czyli bardzo dokładny opis  potraw i wszystkich dostępnych artykułów żywnościowych. Zainteresowanych Rodziców zachęcam do zapoznania się z dokumentacją technologiczną podawanych przez nas potraw.

Intendent Ewa Odrzywolska