Zespół Szkolno-Przedszkolny
Publiczne Przedszkole
w Kamieńsku

Tablica ogłoszeń

  

 

Dnia 7 lutego, tj. czwartek w godz. 9.00 – 11.30

w budynku przedszkola odbędzie się bal karnawałowy.

Zabawa będzie imprezą zamkniętą.

OPŁATY

    Opłaty za przedszkole zbierane będą w dniach

04.01 – 10.01

   Prosimy o terminowe uiszczanie należności.Konkurs logopedyczny „Bohaterowie wierszyków logopedycznych”


KONKURS PLASTYCZNO - EKOLOGICZNY "Eko - Miś" 

Nasze przedszkole przystąpiło do Ogólnopolskiego  Konkursu  Plastycznego  o tematyce przyrodniczo – ekologicznej pt. „Jesienne drzewo”. W konkursie biorą udział dzieci w wieku  5 i  6 lat z terenu całej Polski. Celem konkursu jest wdrażanie do proekologicznych zachowań, rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci, dostrzeganie piękna natury i znaczenia ochrony środowiska poprzez wykorzystanie materiałów ekologicznych.

 

Organizator:

 Przedszkole nr 24                                                                            Koordynator

z Oddziałami: Integracyjnym i Specjalnym w Raciborzu          Aleksandra Dworzyńska

ul. Bielska 2                                                                                  Dorota Sikorska

47-400 Racibórz

 

KONKURS - MAGICZNA LITERA


 

„To wszystko Polska”

Cele konkursu:

 • Budzenie zainteresowań przyrodą i pięknem otoczenia.
 • Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem.
 • Zachęcanie dzieci i rodziców do wspólnego spędzania wolnego czasu.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych.
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
 • Rozbudzanie zainteresowań dzieci
 • Rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci

1.  Uczestnicy konkursu

Konkursu przeznaczony jest dla dzieci, rodziców, wychowawców grup.

2. Zasady ogólne

 • Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane przez dzieci oraz ich rodziców, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.
 • Jeden autor może przynieść jedną fotografię

3. Warunki uczestnictwa

 • Zdjęcie w ilości 1szt. w dowolnym formacie przedstawiające krajobraz, zabytki, interesujące budowle, budynki itp., należy złożyć w opiekuna grupy do 31.10.2018r.
 • Zgłoszone do konkursu fotografie należy opatrzyć metryczką zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek dziecka, oznaczenie grupy dziecka, do której uczęszcza.
 • Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Publicznego Przedszkola w Kamieńsku.
 • Zgłaszając prace uczestnik wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronie internetowej i poza placówką.
 • Dla zwycięzców i uczestników konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody.

4. Rozstrzygnięcie konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 08.11 2018r.

Koordynator konkursu: Mgr Anna Kowalska, mgr Iwona Kociniak

Czekamy na ciekawe zdjęcia!!!!

                                  

                                                  

 nakretki.jpg [160x134]

Zbieramy nakrętki i nakręcamy pomoc dla Wikusi Kułak! 

„Człowiek jest wielki nie przez to,co ma,nie przez to,kim jest, lecz przez to,czym dzieli się z innymi.”

Celem akcji jest pomoc chorej Wikusi. Zbieranie plastikowych nakrętek to prosty sposób, aby jej pomóc. Każda plastikowa nakrętka jest cenna! Nie wyrzucaj więc ich z innymi odpadami do śmieci. Zacznij je zbierać!