Zajęcia dodatkowe dla dzieci

         Zajęcia w naszym przedszkolu podzielone są na zajęcia podstawowe: różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego oraz zajęcia dodatkowe: przedszkolna audycja muzyczna, religia, zajęcia z logopedą i pedagogiem, zajęcia z języka angielskiego, innowacja pedagogiczna „ Giętkie ciała wargi i języki tańczą w rytm muzyki, czyli logopedia na wesoło", kółko przyrodnicze "Mały Plastyk", projekt edukacyjny "Przedszkolny Master Chef", kółko plastyczne.


Język angielski

Nauka języków obcych wpływa korzystnie na rozwój dzieci. Przyswajanie podstaw gramatycznych rozwija umiejętności umysłowe, poprawia zdolność uczenia się, koncentracji oraz zapamiętywania. Poza tym dziecko posiada naturalne predyspozycje do nauki obcych dźwięków. Jego aparat mowy jest elastyczny i jeszcze nie do końca ukształtowany, co sprawia, że lepiej radzi sobie z opanowaniem wymowy, intonacji oraz akcentu.Wczesne rozpoczęcie nauki języków sprawi, że maluch bez oporów będzie używał ich w praktyce. Nie będzie mieć zahamowań przed korzystaniem z obcego słownictwa i nie odczuje skrępowania, jeśli popełni błąd lub czegoś nie zrozumie.Ucząc dzieci języków, poszerzamy im horyzonty. Uświadamiamy maluchom, że istnieją kraje, języki, społeczeństwa, które różnią się od nas. To bardzo ważne, by już najmłodsi wiedzieli o różnorodności świata i wykazywali zainteresowanie innymi kulturami.Rozpoczęcie nauki języka angielskiego w wieku przedszkolnym to dobry start w przyszłość. Ucząc go, należy kłaść nacisk na komunikację, a w późniejszym wieku dołączyć do tego gramatykę i słówka. Najważniejsze, by dziecko nie czuło się skrępowane mówiąc po angielsku – stąd już prosta droga do opanowania podstaw każdego języka obcego.
W naszym przedszkolu zajęcia z języka angielskiego prowadzi Pani mgr Anna Kucharska i Pani mgr Renata Trzepańska.

Rozkład zajęć przedstawia się następująco:

- 3 latki „KWIATUSZKI”-  mgr RENATA TRZEPAŃSKA

  wtorek – 11.00 – 11.30

  piątek – 11.00 – 11.30

- 4 latki „MOTYLKI”- mgr RENATA TRZEPAŃSKA

wtorek – 10.30 – 11.00

piątek – 10.30 – 11.00

- 4-5 latki „KOLOROWE RYBKI” - mgr RENATA TRZEPAŃSKA

wtorek – 10.00 – 10.30

piątek – 10.00 – 10.30

- 5 latki „BIEDRONECZKI” - mgr RENTA TRZEPAŃSKA

wtorek – 9.30 – 10.00

piątek – 9.30 – 10.00

- 5-6 latki „WIEWIÓRKI" – mgr ANNA KUCHARAKA

wtorek – 9.00 – 9.30

piątek – 9.00 – 9.30

- 6 latki „ŻABKI” - mgr ANNA KUCHARSKA

wtorek - 8.30 - 9.00

piątek - 8.30 - 9.00

- 6 latki „SŁONECZKA” - mgr ANNA KUCHARSKA

wtorek - 8.00 - 8.30

piątek - 8.00 - 8.30


Rytmika     rytmika.jpg [237x126]                                                                                                      Zajęcia rytmiczne w przedszkolu prowadzone są jeden raz w tygodniu (czwartek).  Mają one na celu kształcenie poczucia rytmu. Ruch jest naturalną potrzebą dziecka, warunkuje jego prawidłowy rozwój. Ponadto dziecko odczuwa potrzebę reagowania ruchem na dźwięk, rytm, czy inne elementy muzyczne, dlatego ruch oprócz śpiewu jest dominującą formą wychowania muzycznego. Gra na instrumentach  jest formą przedłużenia zabawy i manipulowania dźwiękiem. Podczas muzykowania na instrumentach rozwijają się podstawowe zdolności muzyczne oraz muzykalność. Dzieci uczą się świadomie operować takimi cechami dźwięku, jak: tempo, dynamika, rytm oraz wysokość. Śpiew jest najłatwiejszą, najbliższą dziecku formą działalności muzycznej, przez którą rozwija się nie tylko aparat głosowy, ale także wrażliwość emocjonalna i estetyczna dzieci. Śpiew jest najstarszą formą ekspresji muzycznej. Celem tych zajęć jest umuzykalnienie dzieci, kształcenie poczucia rytmu. Zajęcia prowadzone są różnego rodzaju metodami twórczymi i odtwórczymi. Należą do nich zabawy ruchowe przy muzyce, nauka piosenek przygotowanie dzieci do uroczystości przedszkolnych. Prowadzący: Zbigniew Wilk „BAWI”.

 

ZAJĘCIA RYTMIKI W POSZCZEGÓŁNYCH GRUPACH:

RELIGIA aniol.jpg [128x128]

Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu (środa, czwartek) przez Panią Ewę Kopcik.  Dzieci poznają Boga poprzez poznanie życia Jezusa Chrystusa, jego działania, poprzez naukę modlitw i piosenek, ilustrowanie ich za pomocą ruchu. Jeżeli rodzice nie wyrażają zgody na udział dziecka w religii, wówczas organizowane są dla niego zajęcia indywidualne.

ZAJĘCIA RELIGII W POSZCZEGÓŁNYCH GRUPACH:

- 6 latki „SŁONECZKA”- wych. mgr ANNA GAJEWSKA

Środa – 8.00 – 8.30

Czwartek – 8.00 – 8.30

- 6 latki „ŻABKI” - wych. mgr MAŁGORZATA MOTYKA

Środa – 8.30 – 9.00

Czwartek – 8.30 – 9.00

- 5-6 latki „WIEWIÓRKI” - wych. mgr DOROTA SIKORSKA

Środa – 9.00 – 9.30

Czwartek – 9.00 – 9.30

- 5 latki „BIEDRONECZKI" - wych. mgr JADWIGA ALAMA

Środa – 9.30 – 10.00

Czwartek – 9.30 – 10.00

- 4-5 latki „KOLOROWE RYBKI” – wych mgr ALEKSANDRA DWORZYŃSKA

Środa – 10.00 – 10.30

Czwartek – 10.00 – 10.30

 

AUDYCJE MUZYCZNEfilharmonia.jpg [141x150]

Muzyka to jeden z przejawów ludzkiej kultury. Można przyjąć, że muzyka od zawsze towarzyszyła człowiekowi w pracy, zabawie, odpoczynku oraz w obrzędach.
Dzieci w ramach spotkań z filharmonią poznają: instrumenty, style muzyczne oraz słuchają różnych utworów w wykonaniu profesjonalnych muzyków. W trakcie zajęć dzieci rozwijają także swoje zainteresowania, zdobywają dodatkową wiedzę z zakresu muzyki, kształtują pozytywne cechy charakteru.
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem spotkań. W spotkaniach biorą udział wszystkie dzieci.


Kalendarzyk Przedszkolnych Audycji Muzycznych na rok szkolny 2017/2018 godz. 11.05

 ♦ 11 wrzesień - "Pierwszy koncert"

 ♦ 2 październik - "Jaki to instrument?"

 ♦ 6 listopad - "Nasz ludowy"  

 ♦ 4 grudnia - "Pada śnieg"

 ♦ 8 styczeń - "A to ci zabawa"

 ♦ 12 luty - "Rodzinny koncert"

 ♦ 5 marzec - "Jeszcze raz to samo?"

 ♦ 9 kwiecień - "Co tak pięknie gra?"

 ♦ 7 maj - "Spróbuj razem z nami"

 ♦ 4 czerwiec - "Zaraz wakacje!"

 

KÓŁKO PRZYRODNICZE – „MALI STRAŻNICY PRZYRODY”

Nasze motto: "Żyj z przyrodą w zgodzie

                      Osuń od niejzło

                      I pamiętaj co dzień

                                                    Aby chronić ją"

Zajęcia dodatkowe z kółka przyrodniczego prowadzone są raz w miesiącu przez Panią mgr Aleksandrę Dworzyńską. Zadania kółka przyrodniczego to:
– budzenie zainteresowania przyrodą
– kształtowanie pożądanych postaw przyrodniczych
– wyrabianie postaw proekologicznych
– budzenie pasji
– dostarczenie wiadomości na tematy przyrodnicze;
– wyrobienie nawyk obserwacji przyrody;
– uczenie właściwego zachowania się w parku, w lesie, w sadzie, w kąciku przyrody itd.;
– prowadzenie zabaw badawczych celem zgłębiania wiedzy przyrodniczej i wytwarzaniem zaciekawienia i zainteresowania ;
– wdrażanie do zdrowego stylu życia;
–wytworzenie potrzeby obcowania w czystym , nie skażonym cywilizacją środowisku. 

Realizowane treści przyrodnicze podzielone zostały na bloki tematyczne odpowiadające porom roku. 

  

Innowacja pedagogiczna „ Giętkie ciała wargi i języki tańczą w rytm muzyki, czyli logopedia na wesoło"

Od 2 listopada 2016 r. w naszym przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna „Giętkie ciała wargi i języki tańczą w rytm muzyki, czyli logopedia na wesoło” zaakceptowana przez Kuratorium Oświaty w Łodzi.  Zajęcia skierowane są do dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających na zajęcia logopedyczne, których rodzice wyrazili pisemną zgodę na ich uczestnictwo. Zajęcia odbywają  się raz w tygodniu  i prowadzone są przez logopedę Panią Milenę Wawrzonek. Celem innowacji jest rozwinięcie w dzieciach wrażliwości słuchowej, wzmocnienie aktywności ruchowej, kształtowanie prawidłowej wymowy, rozwijanie orientacji przestrzennej w schemacie swojego ciała, profilaktyka logopedyczna, podbudzanie do rozwoju mowy, pobudzanie rozwoju intelektualnego,  a także rozwijanie zainteresowań. Podczas realizacji tej innowacji dzieci zostają otoczone różnorodnymi bodźcami w szerokim słowa tego znaczeniu. Innowacja będzie realizowana od 2 listopada 2016 do 22 czerwca 2018.

 

KÓŁKO MAŁEGO BADACZA – „PRZEDSZKOLAK BADA I EKSPERYMENTUJE” 

Od miesiąca września 2017r.do końca czerwca 2018r. w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia kółka małego badacza pt. ,,Przedszkolak bada i eksperymentuje”. Stawiając przedszkolaka w roli badacza dajemy mu możliwość wspaniałej zabawy, dostarczamy wielu nowych doznań, wrażeń, emocji, a jednocześnie sprawiamy, że dziecko uczy się odkrywając to, co nieznane. Stąd też pomysł, aby w naszym przedszkolu zorganizować kółko małego badacza. Głównym celem naszych zajęć jest umożliwienie dzieciom wykonywania doświadczeń fizycznych, chemicznych w ramach możliwości rozwojowych dzieci pod kierunkiem nauczyciela lub samodzielnie, wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności pozwalające mu zrozumieć zachodzące procesy oraz prowadzenie obserwacji i eksperymentów oraz wyciąganie wniosków. Realizacja projektu umożliwia każdemu dziecku uczestniczącemu w kółku małego badacza poszerzenie i pogłębienie wiadomości zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w ostatni czwartek w godz.13.30-14.00. Prowadzącą zajęcia jest p. Małgorzata Motyka.