Kadra Przedszkola

 

W Przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra.

Wszystkie nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne. 

 •            mgr Ewa Gronostaj Urbańska - Dyrektor

 •         mgr Elżbieta Dębska - nauczyciel 

 •         mgr Jadwiga Alama - nauczyciel

 •         mgr Iwona Kociniak - nauczyciel

 •         mgr Aleksandra Dworzyńska - nauczyciel

 •         mgr Anna Gajewska - nauczyciel

 •         Ewa Kopcik - nauczyciel religii

 •         mgr Renata Kopcik - nauczyciel

 •         mgr Anna Kowalska - nauczyciel

 •         mgr Małgorzata Motyka- nauczyciel

 •         mgr Dorota Sikorska – pedagog, nauczyciel

 •         mgr Elżbieta Smuga - nauczyciel

 •         mgr Milena Wawrzonek - logopeda

 •         mgr Monika Kmiecik - nauczyciel

 •        mgr Marta Krawczyk - nauczyciel   

 •          mgr Małgorzata Zgrzebna - nauczyciel wspomagający

 

 Pracownicy administracji Przedszkola

 •         mgr inż. Aneta Krasoń - sekretarz
 •         mgr Ewa Odrzywolska – intendent                                                                           

 

                                    Pracownicy obsługi Przedszkola                                                                      

 •     Maria Bąkowicz – pomoc nauczyciela 

 •    Dorota Janosik – pomoc nauczyciela 

 •    mgr Wiktoria Kopcik - pomoc nauczyciela

 •    Agnieszka Kowalska– pomoc kuchenna

 •    Andrzej Krawczyk – pracownik gospodarczy

 •    Maria Mliczek – szefowa kuchni              

 •    Anna Szklarek – pomoc nauczyciela 

 •    Teresa Woźniakowska- pomoc nauczyciela 

 •    Beata Wysińska - pomoc nauczyciela 

 •   Jadwiga Krawczyk - pomoc nauczyciela

 •   Renata Jurczyk - pomoc nauczyciela